Vilka är vi?

Söndagens högmässogudstjänst sänds live från Immanuelförsamlingen i Göteborg.

Klicka för att komma till videosändningen, som startar fem minuter före gudstjänsten

Gudstjänsterna kommer att fortsätta sändas live de kommande veckorna, under den tid som vi inte kan samlas på vanligt sätt till gudstjänst.

I corona-tider vill jag komma med några påminnelser.

Herren ger ett löfte till oss i Jesaja 49:16. ”Se, på mina händer har jag upptecknat dig.” Han har oss skrivna i sin hand och påminns om oss hela tiden. Vår oro och våra bekymmer känner han väl. I dopet skrevs våra namn i Livets bok i himmelen. Vi är t.o.m. skrivna i hans hand. För Jesu Kristi skull.

Här är en bön i corona-tiden. Vi behöver be oss igenom den här krisen. När vi ber är vi inte ensamma. Herren är nära, hos oss. Och vi är förenade med våra bröder och systrar i tron, som också ber.

En psalm i psalmboken, som passar bra, är Svenska psalmen 539 ”Vänd bort din vrede.” Den sjöngs ofta förr på Botdagen. Den passar bra också nu, med fastetiden, som vi är inne i. Bed den psalmen!

Hälsningar från
+Bengt

Nu när Corona-viruset sprider sig, växer oron bland människor i vårt samhälle. Vi har anledning att särskilt tänka på dem som redan drabbats eller som på grund av sjukdom och svaghet känner sig extra oroliga!

Myndigheternas råd och riktlinjer kan komma att ändras, och det är angeläget att vi följer dessa – se närmare på www.folkhalsomyndigheten.se/

Smittspridningen kan också påverka gudstjänster och samlingar inom Missionsprovinsen, särskilt när det gäller frågan om hur nattvarden firas.

– en tillbakablick av den avgående provinssekreteraren –

I ca 15 år har jag fått vara provinssekreterare med en stor delaktighet i Missionsprovinsens lednings- och utvecklingsarbete. I höstas avslutades det uppdraget och kan ge viss anledning till att se i backspegeln. Men det jag då ser är inte min gärning utan vad Gud har gjort ibland oss. Och där har vi fått vara många, som stått tillsammans som Guds redskap.

I oktober 1993 kom biskopsmötets besked, att man inte avsåg att viga någon präst till tjänst i Svenska kyrkan om denne inte var villig att samarbeta med präst av motsatt kön. Och vi förstod, att om detta beslut står sig – och det sanktionerades i den nya kyrkoordningen 2000 – då är vägen stängd för bibeltrogna präster in i vår kyrka. Många var de kristna, som om och om igen knäppte sina händer med bön om prästvigning för dem som inte kompromissade.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen