Vilka är vi?

– Betraktelse –

Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren (Luk. 2:11).

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Julen har kommit och de flesta kan äntligen få vila ut efter all stress och alla förberedelser inför högtiden. De flesta får vila ut där hemma några dagar. Vi firar jul, men varför firar vi jul? I julevangeliet heter det: Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.

– Biskop emeritus Göran Beijer reder ut frågan  –

Frågan om kvinnor som präster var inte enda anledningen till att Missionsprovinsen bildades, men den avgörande. Motståndet mot 1958 års beslut har inte upphört, men Svenska kyrkans ledning har marginaliserat det. För att bli prästvigd måste man numera ’fullt ut’ samarbeta med kvinnor.

Skaran av prästkandidater som vägrades vigning växte. Grupper av kyrkfolk undrade om de i framtiden skulle kunna få goda präster. Det blev till slut tydligt att de inte längre var välkomna i sin kyrka. Det blev ofrånkomligt att bilda Missionsprovinsen året 2003.

– Rapport från region syd –

Den 10 november 2019 samlades ett 50-tal personer från nordvästra Skåne till en första gudstjänst i Missionsprovinsens regi. Gudstjänsten hölls i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg.

Bakgrunden till gudstjänsten är samverkan av två faktorer. Dels har det kommit förfrågningar från staden och kringlandet. Dels har Missionsprovinsens region Syd arbetat med att identifiera möjliga missionsplatser. Redan tidigt kunde det konstateras att Helsingborg sett till tillgängliga resurser, demografi och kyrkogeografi borde ha förutsättningar för att bygga en koinonia. I området finns dessutom åtskilliga präster och aktiva lekmän som kan bära upp en gudstjänst.

Under den gångna hösten har det varit prästmöte i Göteborg, den 14–16 november. Den första dagen var prästkollegiet samlat till samtal, överläggningar och mässa. Prästmöten är viktiga dagar för Missionsprovinsens präster.

Utgångspunkt för samtalen var två utsända artiklar från den förre domprosten Nils Johansson, Linköping. Den ena artikeln handlade om 1 Kor. 13 och 1 Kor 14. Den andra artikeln handlade om ”Kvinnan och Kyrkans ämbete enligt Paulus-breven”. Fastän artiklarna skrevs för många år sedan, 1962 och 1963, är de ändå i högsta grad aktuella. Artikeln om 1 Kor. 13 tar upp frågan om vems kärlek det är som beskrivs i kapitlet och svarar att det är Kristi kärlek som målas där.

Missionsprovinsen (MPr) åtnjuter som medlem i International Lutheran Council (ILC) ett antal förpliktelser och förmåner i internationella sammanhang. Vart tredje år arrangerar ILC teologiska konferenser för sina medlemskyrkor med särskild betoning på teologisk utbildning, och det har hållits inte mindre än sex sådana konferenser under de senaste decennierna. Den 15–18 oktober 2019 var det dags för den sjunde konferensen och den hölls på Filippinerna i Baguio City, c:a sex timmars resa norr om huvudstaden Manilla. Baguio City kallas för “Filippinernas sommarhuvudstad", belägen i tropiskt regnskogsklimat, c:a 1 500 meter över havet.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen