Vilka är vi?

Nu är det underbar sensommartid. Sol, starka färger, värme, en vila och ett lugn i naturen. När det inte åskar förstås. En vila, innan hösten kommer. Men, det finns ett stort men. Corona-epidemin är inte över. Och vi måste förhålla oss till den i våra gudstjänster och i vår verksamhet.

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Missionsprovinsen är ett icke-territoriellt stift, och Sankt Sigfrids Trosgemenskap försöker på motsvarande sätt vara en icke-territoriell församling, med medlemmar i och utanför Sverige. Sverige är ett vidsträckt land, och Missionsprovinsens församlingar är hittills ganska glest utplacerade. Sankt Sigfrids Trosgemenskap finns därför till för att samla dem som bor i luckorna mellan församlingarna, som längtar efter en församlingsgemenskap, men där avstånden till närmaste församling är för långt. Sankt Sigfrids utmaning är därför att överbrygga avstånd för att så långt det är möjligt erbjuda något som liknar normalt församlingsliv. När corona-pandemin slog till i våras, fick fler erfara en del av de förutsättningar som för oss är normalt.

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,   han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på", Ps. 91:1-2.

Johannes döparen brukar ofta betraktas som en domsprofet. Det är inte orätt att säga så. Döparen talade om att yxan redan är satt till orten. Med det menade han att den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut, men hans budskap stannar inte där. Johannes döparen är en hoppets profet. Han talar nämligen om den som skulle komma. Det gamla Israel hade väntat i århundraden på att Gud skulle sända sin Messias för att befria folket. Messias, tänkte man, skulle kasta ut den romerska ockupationsmakten ur landet och återupprätta Landet.

– Tankar i coronatider –

Under många år var den som ville fira gudstjänst men av olika skäl inte kunde ta sig till kyrkan hänvisad till SVT:s gudstjänstutbud. Med tiden har TV-gudstjänsterna inte bara tappat i andlig halt utan också blivit förinspelade och kraftigt redigerade. På senare år har dock billig teknik och tillgången till internet lett till nya möjligheter. I och med coronapandemin finns det nu en stor mängd alternativ att välja bland.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen