Vilka är vi?

Johannes döparen brukar ofta betraktas som en domsprofet. Det är inte orätt att säga så. Döparen talade om att yxan redan är satt till orten. Med det menade han att den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut, men hans budskap stannar inte där. Johannes döparen är en hoppets profet. Han talar nämligen om den som skulle komma. Det gamla Israel hade väntat i århundraden på att Gud skulle sända sin Messias för att befria folket. Messias, tänkte man, skulle kasta ut den romerska ockupationsmakten ur landet och återupprätta Landet.

– Tankar i coronatider –

Under många år var den som ville fira gudstjänst men av olika skäl inte kunde ta sig till kyrkan hänvisad till SVT:s gudstjänstutbud. Med tiden har TV-gudstjänsterna inte bara tappat i andlig halt utan också blivit förinspelade och kraftigt redigerade. På senare år har dock billig teknik och tillgången till internet lett till nya möjligheter. I och med coronapandemin finns det nu en stor mängd alternativ att välja bland.

Nu är det snart midsommar. Det blir en annorlunda sommar. Corona-epidemin håller i sig. Fortfarande gäller restriktioner, som vi måste förhålla oss till.  Det påverkar våra vardagar och våra söndagar. Vi måste hålla ut medan det varar och samtidigt i förbön bära fram denna situation och vårt folk inför Herren. Vi får bära fram dem som blivit sjuka och be om helande och läkedom för dem. Vi får be för dem som sörjer anhöriga, som gått bort.  Vi får be för de som blivit isolerade. Vi får be för alla dem, som vårdar de sjuka. Vi får be för ansvariga beslutsfattare i samhället, att de kommer med rimliga riktlinjer. Vi får be för hela vårt svenska folk: ”Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud. Gör oss till ett folk som söker dig och följer ditt Ord.” Vi måste hålla ut i den här förbönen, så länge epidemin varar.

– en tillbakablick av den avgående provinssekreteraren –

Vid Provinskonventet förra året avtackades Bengt Birgersson som provinssekreterare. Efter en lång och trogen tjänst för Missionsprovinsen begärde Bengt entledigande från sitt uppdrag och avslutade sin tjänst i augusti 2019. Här följer fortsättningen av hans I backspegeln (del I).

– En hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Sent kommer vi glömma fastetiden 2020. För många började det som en frivillig fasta, dvs man valde att avstå från något. För oss alla slutade den med en ofrivillig. Vi har fått klara oss utan mycket som vi annars tar för givet, som vi uppskattar och behöver. Inget har vi som inte är oss givet. ”Kom ihåg, o människa, att du är stoft” hörde vi i Askonsdagsmässan och så blev fastetiden en skarp påminnelse om att allt här på jorden är föränderligt och till slut också förgängligt. Utom just det som består och är evigt – det som fastetiden och den stilla veckan så passande kulminerar i: Kristi uppståndelse från det döda. Allt det han hade sagt och gjort får i kraft av uppståndelsen ett evigt ljus över sig.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen