Vilka är vi?

Provinskonvent 2018 – program

Missionsrådet har beslutat att kalla till Provinskonvent lördagen den 13 oktober 2018. Förhandlingarna kommer att äga rum på Lärjungagården i Torestorp.

Programmet inleds med en morgonmässa och därefter tar förhandlingarna vid med bokslut och budget, samt val till Missionsrådet m.m. På eftermiddagen får vi höra två korta föredrag innan biskopsvalet skall genomföras.

Alla är varmt välkomna, men endast de kallade ledamöterna har rösträtt.

Nominerade till biskopsvalet

Det är Provinskonventets ledamöter som utgör valkorporationen vid biskopsval inom Missionsprovinsen. Det betyder att delegater från Missionsprovinsens församlingar och understödjande organisationer, samt Prästkollegiet väljer Missionsbiskop, efterträdaren till biskop Roland.

Utöver det personliga har vi bett Gunnar Andersson, Rolf Pettersson och Bengt Ådahl ge respons på frågor som rör dels Missionsprovinsen som en nödvändig aktör i svenskt kyrkoliv, dels Kristi kyrka överhuvudtaget, eftersom det är den som är ansatt i världen, och om den löftet gäller att helvetets portar skall inte få makt över den (Matt. 16:18).

Stärkta syskonband i syd

Kristi Himmelsfärds dag sammanlyste församlingarna i Missionsprovinsens södra delar sina gudstjänster till S:t Johannes församling vid Gratia Dei i Kristianstad. I Den himmelska glädjens kapell samlades trossyskon från Österlen i söder, Malmö och Lund i väster, Nybro och Blekinge i öster och Växjö och Ängelholm i norr till gemensam högmässa.

I försoningens tjänst

Inför biskopsvigningen av Arne Olsson den 5 februari 2005 knöts kontakter med den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK), och banden stärktes genom biskop Walter Obares medverkan också de följande åren. ELCK har dock upplevt olika allvarliga utmaningar, som krävt en försoningsprocess. Man kan läsa något om det på missionsbiskopens bloggar på webplatsen. Biskop Roland skriver följande:

Hjälparen och Tröstaren

Pingstbetraktelse

Jesus har lovat att sända Hjälparen, den helige Ande, från Fadern. Anden kommer som vår Hjälpare – till hjälp i alla bedrövelser, motgångar och prövningar; till hjälp i varje frestelse och synd, i anfäktelser och tvivel, i svaghet, sjukdom, lidande och död. Men hur sker det?

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen