Amerika-intryck

Tidningen Kyrka & Folk publicerade i september 2011 (nr 36) en artikel om vännen och Skandinavien-anförvanten Christopher C Barnekov. 

Läs artikeln: Herren lade Skandinavien på mitt hjärta – en svensk friherre i Missourisynoden.

I tidningen The Lutheran Witness finns i augustinumret en notis, skriven av Daniel Brandt, om Missionsprovinsen: The Mission Province in Sweden and Finland (längst ner på sidan).

I Sola, The Graduate School Newsletter of Concordia Theological Seminary – Fort Wayne, finns en artikel om Daniel Brandt (sidan 8).

I mars 2011 publicerades en artikel med rubriken Hälsning från Fort Wayne.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen