Konvent i Uddevalla

Provinsordningen anger att Missionsprovinsen minst en gång per år skall samlas till konvent för överläggningar om provinsens gemensamma angelägenheter. Därför inbjöds till gemenskap i Elsebergskyrkan i Uddevalla lördagen den 8 oktober 2011.

Ett 60-tal personer hade mött fram och kunde trivas och njuta av församlingens nyrenoverade lokaler (invigningen skedde i april 2010). Den inledande gudstjänsten leddes av biskoparna Roland Gustafsson och Lars Artman. Kyrkoherden och prosten Per-Anders Grunnan hälsade välkommen och redogjorde för församlingens historia och verksamhet. Hälsningar från diverse internationella sammanhang framfördes, från Finland, Norge, Danmark och Kenya.

Vid konventsförhandlingarna föredrogs verksamhetsberättelse för 2010, redovisning av pågående arbete under 2011 och beslut om budget för verksamshetsåret 2012. Dessutom företogs val av ledamöter till Missionsråd och Konsistorium.

Under eftermiddagen hölls två föredrag:

Högtiden avslutades med helgmålsbön av Per-Anders Grunnan.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen