– Betraktelse –

De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt (Dan. 12:2–3).

– rapport från Den Gode Herdens församling i Kinna –

Den sextonde söndagen efter trefaldighet, den 6 oktober, installerades Henrik Vestergård som pastor/kyrkoherde.

Det var en stor och härlig högtid för de omkring sextio personer som deltog. Gudstjänsten börjades med högtidlig procession med kyrkvärd, präster och biskop.

– Rapport från Missionsprovinsens kvinnodag  –

Lördagen den 5 oktober bjöd Göteborg på strålande höstsol. Till Immanuelkyrkan anlände under denna förmiddag kvinnor i varierande åldrar, från olika platser i Sverige och från lite olika kyrkliga sammanhang.

I entrén hördes ett glatt sorl av ljusa röster och någon utbrast: ”så härligt att få komma på kvinnodag”. Det kunde nog de allra flesta instämma i. Kvinnodagen är nämligen något som i flera år anordnats i Missionsprovinsens regi och som varje höst kommit att bli ett kärt inslag för många kvinnor. Att få god undervisning, ofta om svåra och angelägna ämnen, och dessutom få tid att se och tala med varandra som systrar i Kristus, det är något som många upplevt både meningsfullt och givande.

Den 18–19 oktober 2019 höll Missionsprovinsen sitt årliga Provinskonvent, detta år förlagt till Johan Movingers Gymnasium i Solna. Helgen inleddes under fredagen med kyrkodag. Här följer en rapport från helgen.

Se Guds lamm som tar bort världens synder, sa missionsbiskop Bengt Ådahl i sitt sändningsord som avslutade lördagens konvent. Han uppmanade oss att dra lärdom av det judiska folkets ökenvandring. När judarna under vandringen blev bitna av giftiga ormar, gav Gud dem en orm av koppar upphängd på en stång och när de såg upp till den blev de friska igen. Det är en förebild för Jesus offer på korset för att frälsa människorna och en uppmaning till oss att under vår vandring se på Jesus, med Israels folk som föredöme. Som kristna har vi alltid en vandring framför oss, men vi vet att Jesus vandrar med oss genom livet, sa Bengt Ådahl till cirka 50 delegater och åhörare vid Provinskonventet.

Till sist kom Överklagandenämndens utslag – och när det väl anlände innehöll det ett mycket glädjande besked.

Den 17 januari 2019 (på 31-årsdagen av min prästvigning) beslöt Domkapitlet i Göteborg att ”avkraga” mig, alltså ta ifrån mig rätten att i fortsättningen tjänstgöra som präst i Svenska kyrkan; den 14 oktober, nästan nio månader senare, upphävde Svenska kyrkans Överklagandenämnd (ÖN) detta beslut och återgav mig rätten att utöva Svenska kyrkans vigningstjänst. Det var dessutom ett enhälligt beslut i ÖN.

Missionsprovinsen har varit inne i en intensiv period. Det ena har avlöst det andra i snabb takt. Några saker kan nämnas här.

Den 1–3 oktober hade vi fint besök. President Matthew Harrison och pastor Jim Krikava från Missourisynoden (LC–MS) i USA besökte oss i Göteborg. Mötet inleddes med en mottagning på L M Engströms Gymnasium, dit också närbesläktade rörelser inbjudits. Rektor Fredrik Sidenvall tog emot och visade rummen där biskop Bo Giertz bott och verkat. Han ledde Completoriet, där Matthew Harrison predikade.

– Rapport –

Den 31 augusti 2019 arrangerade Missionsprovinsen en inspirationsdag i Elimkyrkan i centrala Skövde. Temat för dagen var ”En Helig Allmännelig Kyrka” och talade gjorde biskop Bengt Ådahl och komminister Rolf Pettersson.

– Rapport från Johannes församling i Borås –

Tolfte söndagen efter Trefaldighet (8/9) firades en högtidlig högmässa med anledning av att vår nye pastor/kyrkoherde Gunnar Andersson installerades. Gudstjänsten inleddes med procession: kyrkvärdar, präster och biskop Bengt Ådahl.

Nu har det gått fem månader sedan biskopsvigningen och det är en härlig och spännande väg jag får gå. Jag har mött mycket stöd, förböner, uppmuntran och fina hälsningar – tack för era fortsatta förböner! Jag har också, utanför Mpr, mött människor som helst undviker mig och inte vill bli förknippade med Missionsprovinsen. Samtidigt skapas nya kontakter som bådar gott för framtiden.

– Betraktelse –

”Ni har fått del av det äkta olivträdets feta rot” Rom. 11:17

Med anledning av Missionsprovinsens förnyade kontakter med kyrka och mission i Israel har några tankar väckts hos mig som ligger till grund för följande reflektion/betraktelse.

– i Emmaboda, S:t Andreas församling –

Alltför ofta ser man gamla kyrkor, kapell eller missionshus säljas. Därför blir det en desto större glädje att se en ny kyrkolokal invigas. Den 1 juni var det en sådan glädjedag, då S:t Andreas församlings nya lokal invigdes.

Iförd kåpa och mitra, stötte nyvigde biskop Bengt sin kräkla mot dörren till byggnaden på Södra vägen i Emmaboda. Dörren öppnades, och i biskopens släptåg vandrade församlingen in och började väl på plats sjunga Haquin Spegels psalm Så skön och ljuvlig är din boning, nummer 404 i psalmboken. Psalmförfattaren delar för övrigt hemstad med församlingens avgående pastor, Magnus Olsson.

– en hälsning från en av Missionsprovinsens sammarbetsgemenskaper –

Utöver Missionsprovinsens 15 församlingar, finns det också andra gudstjänstgemenskaper där präster inom Missionsprovinsen regelbundet predikar. En av dessa är gudstjänstgemenskapen Utsikten i Kungälv, som här berättar om sin verksamhet.

                                                                           – Betraktelse –       

Herren sade: ”Tänk er en trogen och klok förvaltare.” (Luk. 12:42)

Redan i skapelsen gjorde Gud människan till sin förvaltare. Hon fick uppdraget att råda över skapelsen – vårda den, ta hand om den, inte roffa åt sig och skövla den. Vi får heller inte vara vårdslösa med våra liv och handskas med det hur som helst. Herren har också gett oss andliga ting: sitt Ord och de heliga sakramenten.

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Vid Missionsrådets senaste sammanträde, den 17 maj 2019, bejakades en ny medlemsansökan, från Den Gode Herdens församling – Missionsprovinsen i Mark. Vi gläds åt att en ny gudstjänstgemenskap har bildats. Här följer en första hälsning från församlingen.

– Betraktelse

Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.

– tankar från en hemvändande missionär –

Ungefär samtidigt som evangeliets ljus efter reformationen nådde oss i Norden så landsteg de spanska erövrarna i Peru. De var sända av det spanska kungahuset för att bringa ljus åt hedningarna i Sydamerika. Ändamålet med ”missionsföretaget” verkade tyvärr mest vara jakten på guld.

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Ovanför polcirkeln, 106 mil från Stockholms Central, ligger Korpilombolo. Här finns Missionsprovinsens både nordligaste och ostligaste församling – Korpilombolo ligger exempelvis en bra bit öster om finländska Åbo eller lettiska Liepaja.

– Biskop Bengts valspråk –

Som mitt valspråk för biskopsuppdraget har jag valt Hebreerbrevet 12:2: ”Se på Jesus.” (1917 års översättning)

Jag vill fokusera på Jesus Kristus och att ni med mig ser på honom.
I all sann kristendom står Jesus Kristus i centrum. Han är Guds Son. Han är Guds uppenbarelse. Han har förlossat, förvärvat och vunnit oss från synd, dom och död – till salighet och fullkomlighet. Tar man bort Jesus från förkunnelse och budskap blir det bara kvar några moraliska riktvärden, men där är ingen nåd, ingen förlåtelse och inget liv. Kvar blir bara ansvar, dom och död. Det är dystert!
Men med Jesus blir det liv, uppståndelse från de döda, upprättelse, framtid, glädje, himmel och evigt liv. Därför: Se på Jesus!

Det var en stor glädje att få delta i högtidsdagen i Immanuelkyrkan i Göteborg, lördagen den 27 april 2019. Bengt Ådahl vigdes till missionsbiskop för Missionsprovinsen i Sverige efter Roland Gustafsson som efter nio år lade ned sin stav och blev emeritus.

Den 27/4 2019 vigdes Bengt Ådahl till missionsbiskop i Missionsprovinsen. Denna video innehåller delar av vigningstalet och Bengts skriftemål från den efterföljande högmässan.

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Församlingen bildades 2013 och är sedan dess med i Missionsprovinsen. Men redan långt tidigare bedrevs en omfattande församlingsverksamhet. Församlingen har sitt ursprung i den missionsförening inom Bibeltrogna vänner som bildades 1934 i Umeå. 

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen