Mpr-bloggen
  • Strategiskt samarbete
    Under årens lopp har jag haft förmånen att knyta kontakter till Turkiet, framför allt till...
  • Mongoliet
    Några präster som är vigda i Missionsprovinsen har utlandstjänst. En av dem är Bertil Andersson...
  • Underordningens välsignelse
    I min förra blogg … måste vara hos min Far betonades den dubbla underordningsprincipen i Jesu...
Sök