Vilka är vi?

Nytt stift i Norge

Lördagen den 20 april 2013 konstituerades Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Fyra valgmenigheter,som står under biskop Thor Henrik Withs tillsyn, firade begivenheten i Kautokeino med en samisk-norsk gudstjänst där biskopen, prästerna och diakonerna tjänstgjorde. Missionsprovinsen hade fått en inbjudan att delta i den historiska begivenheten, men p g a andra åtaganden var personlig närvaro inte möjlig vid detta tillfälle. En skriftlig hälsning hade förmedlats – läs här.

Mer information om verksamheten finns på stiftets hemsida: Luthersk stift i Norge konstituert.

+Roland Gustafsson

Ellen_Marja_Turi_Gaup_signerer_Grunnreglene_-_Foto_Privat

Tolken_Johan_A_O_Eira_Kautokeino_og_ordstyrer_Odd_Arne_Srensen_Troms_-_Foto_PrivatEllen_Marja_Turi_Gaup_-_Foto_Privat_205x258

Biskop_Thor_Henrik_With_-_195x259

Vedtaksforsamlingen_20._april_2013_i_Kautokeino_-_Foto_Privat

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen