Stöd oss
Mpr-bloggen
  • “Att återvända till början”
    Så är titeln på en artikel, med underrubriken “Historia och identitet inom Missionsprovinsen”, skriven av...
  • Strategiskt samarbete
    Under årens lopp har jag haft förmånen att knyta kontakter till Turkiet, framför allt till...
  • Mongoliet
    Några präster som är vigda i Missionsprovinsen har utlandstjänst. En av dem är Bertil Andersson...
Sök