Gudstjänstgemenskaper/ koinonior/församlingar

Artikelindex

Hitta på karta

Borås -
Johannes församling

Johannes församling firar gudstjänst varje söndag klockan 10 (högmässa i regel varannan söndag).

Verksamheten började efter att Missionsprovinsen mottagit ett brev med en vädjan från boende i Borås. Hösten 2014 inleddes verksamheten genom att bibelstudier hölls i hemmet. Den 25 januari 2015 trädde gemenskapen fram som en gudstjänstfirande församling då den första högmässan hölls.

Adventkyrkan, Gustav Adolfsgatan 7, Borås
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., kh, tel. 073 098 62 74
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., komminister, tel. 073 938 11 33
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., pastorsadjunkt, tel. 072 221 48 08
Följ oss på Facebook
Gudstjänster: söndagar kl 10

Göteborg, centrum -
Koinonian Katakomben

Katakomben firar sina mässor på lördagar klockan 12 i Vår Frälsares Kapell i LM Engströms Gymnasiums källare, Västra Hamngatan 15, Göteborg. Verksamheten startades av Göteborgs stift i början av 1970-talet. Den första Gudstjänstlokalen låg i rådhuskällaren i Göteborg – därav namnet katakomben. Altaret invigdes av stiftets biskop Bertil Gärtner, som 1989 även vigde en diakon för tjänst i Katakomben. Vi flyttade 1989 till S:t Andrews Church, och firar sedan 2009 våra Gudstjänster i Vår Frälsares kapell. År 2003 var vi med som en av grundarna av Missionsprovinsen. VÄLKOMNA!

Västra Hamng. 15, Göteborg
Jakob Okkels, tel. 076-236 5224
Webbplats
Gudstjänster: lördagar kl 12

Göteborg, Hisingen -
Immanuelförsamlingen

Varje sön- och helgdag kl. 11 firar Immanuelförsamlingen (f.d. Kvillebäckens församling, grundad 2006) gudstjänst i egen kyrka (ägare av kyrkolokalen Lyktan i Tuve sedan 2016). Människor från hela Göteborgsregionen söker sig till Immanuelförsamlingen, men en särskild uppgift finns i att på olika sätt tjäna människor på Hisingen. Här finns en stor befolkningstillväxt med relativt få kristna kyrkor. I Tuve hoppas vi kunna vara goda grannar för människorna i närområdet och vara en öppen kyrka genom att kyrkan är öppen för allmänheten på onsdagar kl. 15–18, för föräldra-barn-grupp på tisdagar kl. 9–12, för tonårssamlingar varannan fredag kl. 18–21, och för gudstjänst och annan verksamhet. Ändamålsenliga rum går att hyra för enskilda samlingar.

Kyrkolokalen Lyktan, Glöstorpsv. 49, Göteborg
Jakob Appell, kyrkoherde, tel. 073-618 23 09
Bengt Birgersson, komminister, tel. 070-777 26 09
Niclas Olsson, komminister, tel. 073-255 66 70
Maria Birgersson, diakonissa, tel. 070-946 41 00
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 11

Karlskrona -
S:t Andreas församling

Karlskrona/Nybro
Magnus Olsson, tel 070-371 20 67
Webbplats
Gudstjänster: varannan söndag kl 11

Karlstad -
S:t Petri gudstjänstgemenskap

"Övre salen" på Gjuteriet, Verkstadsg. 1, Karlstad
Daniel Brandt, tel. 073-150 93 51
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 11

Kisa -
Tabor

Tabors missionshus
Grönedeg. 47, Kisa
Jakob Okkels, tel. 076-236 52 24
Webbplats
Gudstjänster: varannan söndag kl 11

Knivsta -
Alsike klosters gudstjänstgemenskap

Alsike kloster
Knivsta
Helgeandssystrarna, tel. 018-38 30 02
Webbplats
Gudstjänsttider

Korpilombolo -
Korpilombolo gudstjänstgemenskap

Lutherska kapellet
Överkalixv. 6, Korpilombolo
Anders Alapää, tel. 070-602 48 34
Webbplats
Gudstjänster: varannan söndag kl 10

Kristianstad -
S:t Johannes församling vid Gratia Dei

Fader Gunnars väg, Kristianstad
Jan-Erik Appell, tel. 044-21 35 25
Webbplats
Gudstjänster: Sön-/helgdagar kl 11

Lund -
S:t Markus församling

S:t Markus församling i Lund samlas sedan år 2007 till förmiddagsgudstjänst sön- och helgdagar i IOGT:s samlingslokal på Bantorget 5 (nära centralstationen) eller (ca var tredje söndag då vi firar nattvard) i EFS-kapellet på Biskopsgatan 10 (inte långt från domkyrkan). Vi är en liten gemenskap med ca 30 medlemmar i alla åldrar. Barnen har oftast söndagsskola under del av gudstjänsten. Vi har under åren även anordnat andra samlingar såsom kyrkodagar, gemenskapshelger, sångandakter på äldreboenden, föredrag och bibelstudier. Pastor loci är Patrik Toräng som också vissa söndagar leder eftermiddagsgudstjänster på Österlen. För fler kontaktuppgifter, gudstjänsttider, predikoutkast m.m., besök vår Webbplats. Välkomna!

Bantorget 5 (oftast), Lund
Patrik Toräng, tel. 046-20 99 94, 0706 15 11 61
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 11

Stigen -
Stigens kyrka

Stigens kyrka i Dalsland är en av Missionsprovinsens äldsta koinonior (1997) och härifrån kom provinsens första biskop, Arne Olsson (2005). Stigens kyrka invigdes 2001 av biskop Bertil Gärtner. Gudstjänsterna är präglade av klassisk evangelisk-luthersk förkunnelse och undervisning med aktuell och personlig tillämpning. Gudstjänsterna präglas av högtidlighet och innerlighet med traditionell svenskkyrklig prägel. Många uppskattar den varma miljön och den hjärtliga församlingsgemenskapen i Stigen. Stigens måtto: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."

Stigeviv. 1, Stigen
Per-Anders Grunnan, prost, tel. 072-332 34 42
Tobias Olsson, tel. 0522-342 51
Henrik Vestergård, tel. 073-9381133
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 12

Stockholm -
S:t Stefanus koinonia

S:t Stefanus är en församling som vill levandegöra budskapet om Jesus, i Svenska kyrkans andliga tradition. Klassisk evangelisk-luthersk tro är grunden. Vi tror på ”en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka”. Kristi kyrka, där vi ingår, är världsvid och har ett gemensamt arv.
Gudstjänsterna utformas i allmänkyrklig ordning. Vi sätter sakramenten (dopet och nattvarden), liturgin (gudstjänstordningen), biskops-, präst- och diakonämbetena samt kyrkans tradition högt.
Vi uppskattar ett rikt sakramentalt liv. Ett genomtänkt utförande av gudstjänsterna ger högtidlighet och skönhet. Vi vill synliggöra Guds osynliga rike i gudstjänsten!

S:t Sigfrids kyrka
Alvastrav. 8, Hägersten
Hans-Åke Holmström, kyrkoherde, tel. 076 190 82 53
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 11

Uddevalla -
Mariakyrkan

Mariakyrkan i Sommarhemmet är Uddevallas mest havsnära kyrka. 1984 invigdes kyrkan av biskop Bertil Gärtner och 2014 återinvigdes den av biskop Roland Gustafsson. Här betonas ett rätt delat Guds ord och ett rikt sakramentalt kyrkoliv. Luthersk renlärighet kombineras med liturgisk högtidlighet och västsvensk kristendomstyp, samtidigt som musik och kör ofta bidrar till lovsången. Församlingen har regelbunden söndagsskola, vuxen-barngrupp, bibelstudiegrupp och mediaarbete. Här finns medlemmar i alla åldrar. Kyrkan upplåtes också för koptiska och syrisk-ortodoxa kyrkor. Mariakyrkans måtto: ”Må det ske med mig som du har sagt!"

Sommarhemsv. 4, Uddevalla
Per-Anders Grunnan, prost, tel. 072-332 34 42, 0522-234 43
Tobias Olsson, tel. 0522-342 51
Henrik Vestergård tel. 073-9381133
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 10

Umeå -
Evangelisk Luthersk Församling

Sackeuskyrkan
Pilgatan 4, Umeå
David Appell, tel. 0768-28 47 10
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 11

Hela landet -
Sankt Sigfrids trosgemenskap

Sankt Sigfrids Trosgemenskap är en gemenskap med medlemmar över hela landet. Det är tyvärr fortfarande långt mellan församlingarna/ koinoniorna i Missionsprovinsen. S:t Sigfrids Trosgemenskap finns till för Dig, som främst på grund av avstånd inte finner det naturligt att tillhöra närmaste koinonia. Vi försöker överbrygga avstånden genom utskick, regionala samlingar och en bönering. Trosgemenskapen finns också till för Dig, som deltar i ett någorlunda fungerande Gudstjänstliv inom Svenska kyrkan eller annat samfund, men som också vill ha en Bibeltrogen och apostoliskt vigd biskop och vara medlem i Missionsprovinsen. VÄLKOMMEN!

Vice pastor Anders Alapää, tel. 070-602 48 34
Ansvarig biskop Göran Beijer, tel. 070-731 81 08

Webbplats
Regionala samlingar, se webbplatsen

Medverkande organisationer

Till Missionsprovinsen kan även missionsorganisationer och stiftelser ansluta sig, för att 'medverka vid Missionsprovinsens pågående uppbyggnad' (Provinsordningen 6 kap., 3 §).

Göteborg, Krokslätt -
Lutherstiftelsen

Thorburnsg. 5 A, Göteborg,
tel. 031-13 95 41
Ragnar Block, tel. 0320-871 87
Webbplats
Gudstjänster: sön-/helgdagar kl 11, ibland även kl 18

Uppsala –
Paulusgemenskapen
Kyrkliga Förbundets lokalavdelning

Pauluskapellet
Dag Hammarskjölds väg 17, Uppsala
Olle Lidén, tel. 070-288 39 16
Webbplats
Gudstjänster: söndagar kl 10


Hittar du ingen gudstjänstgemenskap/koinonia/ församling där du bor?

Skulle du vilja att det bildades en sådan, med god förkunnelse och där du med glädje kan fira gudstjänst?
Ta i så fall kontakt med någon av biskoparna eller kansliet!

Se även artikeln Det nödvändiga – att få fira en rätt gudstjänst av biskop Arne.

Läs också om Sankt Sigfrids Trosgemenskap.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen