Kort historik

2003   Missionsprovinsen grundades i Göteborg av sex församlingar.
2005   Kyrkoherde emeritus Arne Olsson vigdes till vår förste missionsbiskop av biskop Walter Obare Omwanza i Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya. Vår första prästvigning genomfördes samma dag.
2009   Missionsprovinsen utvidgades till Finland. 
2009   Missionsprovinsens biskopar skrev sitt första biskopsbrev om äktenskapet.
2010   Biskop Arne utsåg Missionsprovinsens första hedersprostar.
Roland Gustafsson vigdes till missionsbiskop.
2011   Vår första diakonvigning genomfördes i Karlstad.
2013   Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland [extern länk] avknoppades och biträdande biskopen för Finland, Matti Väisänen, vigde Risto Soramies till biskop för detta. Missionsprovinsen koncentrerade åter sin verksamhet till Sverige.
2013   Vår första diakonissvigning genomfördes i Göteborg. 
2015   De nordiska missionsstiften (Missionsprovinsen, Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge) tecknar ett avtal om samarbete.
2018   Missionsprovinsen blev medlem i International Lutheran Council (ILC).

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen