Publikationer

Vår övertygelse är att Bibeln är Guds Ord, som vi vill följa.

För att något precisera vad vi menar har Missionsprovinsen publicerat ett antal

Uttalanden.

Mycket mer finns även att läsa i de av Missionsprovinsens utgivna

Böckerna.

 

Till skrifterna kan även räknas de regelbundet utkommande Sändebreven.
Här på webbplatsen publicerar vi utvalda artiklar ur dem.
Anmäl ditt intresse till kansliet om du vill ha Sändebreven med post eller e-post.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen